Chính sách bảo mật Gavietsv388
Chính sách bảo mật Gavietsv388

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Chúng tôi đặt sự bảo vệ quyền riêng tư của bạn lên hàng đầu và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng mục đích thu thập thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Bạn sẽ được thông báo về quyền lợi và lựa chọn của mình.

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm cả đăng ký tài khoản, đặt cược và chuyển tiền, sẽ được coi là sự đồng ý của bạn với Điều khoản và Điều kiện cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể ngừng sử dụng trang web bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải giữ lại một số thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách quyền riêng tư này định kỳ và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên.

Ai kiểm soát thông tin của bạn?

Trong toàn bộ Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi (Gavietsv388) cùng với các công ty con và chi nhánh của chúng tôi kiểm soát việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi là “đơn vị kiểm soát dữ liệu” theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua địa chỉ email info@Gavietsv388.co.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Thông tin cá nhân

Bạn cung cấp thông tin này cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản, đặt cược và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này là cần thiết để bạn có thể truy cập vào một số phần của trang web và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn:

 1. Đăng ký tài khoản với Gavietsv388;
 2. Tự nguyện cung cấp thông tin khi sử dụng trang web;
 3. Công khai thông tin cá nhân trên trang web; và
 4. Liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Thông tin này bao gồm:

 • Tên tài khoản
 • Họ và tên
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ cư trú
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ thanh toán
 • Giấy tờ tùy thân
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ
 • Lịch sử giao dịch
 • Sở thích sử dụng trang web
 • Thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi
 • Chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc thông tin thanh toán khác.

Thông tin này cũng được yêu cầu cho mục đích thanh toán và bảo vệ trẻ em. Bạn có thể sửa đổi và cập nhật thông tin này bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Dữ liệu này chỉ được sử dụng nội bộ và không bao giờ được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được nêu rõ dưới đây.

Các cuộc gọi điện thoại đến và từ Trung tâm Liên hệ Khách hàng của chúng tôi được ghi lại để đào tạo và bảo mật. Tính năng xã hội của sản phẩm của chúng tôi, như phòng trò chuyện, có thể lưu trữ hồ sơ hoặc xử lý dữ liệu của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng trang web mà không nhận dạng cá nhân, nhưng cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để tăng cường trải nghiệm truy cập. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý hoặc cập nhật tùy chọn tiếp thị của mình bất cứ lúc nào.